Disclaimer

De MKB Assistant sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site met inbegrip van de tekst van deze disclaimer kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door De MKB Assistant worden gewijzigd.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel De MKB Assistant zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan De MKB Assistant niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De MKB Assistant garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De MKB Assistant wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, diensten en/of producten
Wanneer De MKB Assistant links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door De MKB Assistant worden aanbevolen. De MKB Assistant aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De MKB Assistant niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
De MKB Assistant behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De MKB Assistant. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Op alle diensten van De MKB Assistant zoals beschreven op deze website zijn de algemene voorwaarden van De MKB Assistant van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Kamer van Koophandel nummer: 66062373

Menu
Facebook Twitter